sale@xox.groupsale@xox.group

0086-020-38937289

nhà /Tin tức /

How to download the control panel on website

Tin tức

Thể loại

sản phẩm nổi bật

liên hệ chúng tôi

câu hỏi?

nếu bạn có câu hỏi hoặc đề xuất, vui lòng để lại cho chúng tôi một tin nhắn, chúng tôi sẽ trả lời bạn càng sớm càng tốt!

liên hệ chúng tôi

How to download the control panel on website

December 22,2017.
Q:How to download the KS series control panel on website?
A:Please follow by below steps.

Step one:login our official website and find page of"MAIN PRODUCTS":
Step two:Find one that you want to download and browse the page to the end and find the words of "some Control Panel Download"
The last step:Click to download the corresponding control panel
nếu bạn có câu hỏi hoặc đề xuất, vui lòng để lại cho chúng tôi một tin nhắn, chúng tôi sẽ trả lời bạn càng sớm càng tốt!